ارش صفوی سهی

آرش صفوی سهی

آرش صفوی سهی ، در زمینه تدوین ، انیمیشن و جلوه های ویژه فعالیت دارد .  او همچنین در زمینه سئو و برنامه نویسی هم فعالیت می کند معروفترین نرم افزار او نرم افزار هوش مصنوعی تبی است . آرش صفوی در زمینه کارگردانی نیز فعالیت دارد و آثار مختلفی را ساخته است

سفارش فیلم عروسی

قیمت جلوه های ویژه

قیمت جلوه های ویژه سینمایی

ارش صفوی سهی
ارش صفوی سهی
ارش صفوی سهی
ارش صفوی سهی