ارش صفوی سهی

آرش صفوی سهی

آرش صفوی سهی ، در زمینه تدوین ، انیمیشن و جلوه های ویژه فعالیت دارد .  او همچنین در زمینه سئو و برنامه نویسی هم فعالیت می کند معروفترین نرم افزار او نرم افزار هوش مصنوعی تبی است . آرش صفوی در زمینه کارگردانی نیز فعالیت دارد و آثار مختلفی را ساخته است

سفارش فیلم عروسی

قیمت جلوه های ویژه

قیمت جلوه های ویژه سینمایی

قیمت عکاسی

ارش صفوی سهی
ارش صفوی سهی
ارش صفوی سهی
ارش صفوی سهی