آرش صفوی

ارش صفوی

آرش صفوی ، در زمینه جلوه های ویژه ، انیمیشن و تدوین فعالیت دارد . همچنین او در زمینه نرم افزار و سئو هم فعالیت می کند . نرم افزار هوش مصنوعی تبی ، معروف ترین نرم افزار ساخته شده او است . آرش صفوی در زمینه کارگردانی نیز فعالیت دارد و آثار مختلفی را ساخته است

آرش صفوی
آرش صفوی
آرش صفوی
آرش صفوی