سفارش جلوه های ویژه

سفارش جلوه های ویژه

ما با دانش خو در زمینه جلوه های ویژه برای هر نوع پروژه ای که شامل انواع جلوه های ویژه مختف باشد آماده ایم تا کارهای شما را با بهترین حالت ممکن انجام دهیم

 

در کارهای جلوه های ویژه  بستگی به نوع جلوه ویژه بکار رفته از نظر قیمت و زمان هر پروژه  متفاوت است و نمی توان نرخ قیمت یا زمان  تعیین کرد . باید کاملا نوع جلوه ویژه شرح داده شود و طبق آن  قیمت به مشتری داده می شود

کارهای جلوه های ویژه بستگی به نوع جلوه ویژه  از نرم افزار های مختلفی استفاده می شود . بعضی از کارهای جلوه های ویژه نیاز به چهار یا  پنج نرم افزار مختلف دارد

 

ما در این زمینه توانایی ساخت جلوه های ویژه مختلف مانند شبیه سازی مایعات , آتش , دود ,انفجار , روتوسکپی , ترکینگ , مدل سازی  انواع آبجکت ها و موجودات  مختلف و ریگ بندی آن ها و ...انجام می دهیم

 

نرم افزار های مورد استفاده ما برای

جلوه های ویژه

سفارش فیلم عروسی

قیمت جلوه های ویژه

قیمت جلوه های ویژه سینمایی

سفارش جلوه های ویژه
سفارش جلوه های ویژه

کارهایجلوه های ویژه بستگی به نوع جلوه ویژه  از نرم افزار های مختلفی استفاده می شود . بعضی از کارهای جلوه های ویژه نیاز به چهار یا  پنج نرم افزار مختلف دارد

سفارش جلوه های ویژه
سفارش جلوه های ویژه