سفارش فیلمبرداری

عکاسی  و فیلمبرداری  باغ ,  مجالس ,  همایش , سمینار و نمایشگاه توسط عکاسان و فیلمبرداران خوب ما انجام می شود . ما با شفاف سازی قیمت های خود در زمینه های مختلف و با داشتن تیم حرفه ای می توانیم بهترین گزینه برای شما باشیم

در زمینه عکاسی و فیلم برداری هزینه  یک روز عکاس و فیلمبردار در جدول زیر آمده است

هزینه اجاره مکانات مورد نیاز برای هر کار توسط مشتریان داده می شود . مثلا لنز های مختلف و تجهیزات نور و صدا و تجهیزات دیگر

فیلمبرداری هوایی یا فیلم برداری با هلی شات هم توسط تیم ماانجام می شود و هزینه قیمت آن به صورت جدول پایین است

تعرفه خدمات فیلمبرداری و عکاسی و هلی شات ما به صورت روزانه حساب می شود

سفارش پروژه

تعرفه قیمت فیلمبرداری

لازم به ذکر است که این قیمت های فیلمبرداری و عکاسی با دوربین پایه است و سایر تجهیزات لازم هزینه اضافی برای مشتری خواهد داشت

هزینه رفت و آمد خارج از تهران بر عهده مشتری است

زمان کار6 ساعت می باشد و به ازای هر ساعت بیشتر از آن 150 تومان هزینه اضافی دریافت می شود

قیمت فیلم برداری با هلی شات

سفارش فیلم عروسی

قیمت جلوه های ویژه

قیمت جلوه های ویژه سینمایی