ما با دارا بودن تیم حرفه ای در زمینه تدوین و فیلمبرداری قادر خواهیم بود فیلم های آموزشی شما را با بهترین حالت ممکن بسازیم

: فیلم های اموزشی انواع مختلفی دارند

 فیلم های آموزشی که پشت پرده کرماکی یا پرده سبز فیلمبرداری می شود -فیلم های اموزشی که از استاد ومحیط آموزش فیلمبرداری می شوند - فیلم های آموزشی که از دسکتاب یا فیلم های از قبل تعبیه شده آماده می شوند و نیاز به تدوین و صداگذاری دارند

سفارش فیلم اموزشی

سفارش پروژه

هزینه فیلم آموزشی

زمان تدوین های کلاس بندی بالا یک ساعت می باشد و به ازای ساعت های بیشتر تدوین فیلم اموزشی مبلغ نوشته شده اضافه می شود

 فیلمبرداری 7 ساعت می باشد و در طی این زمان ، مشتری می تواند هر تعداد کلاس را که بخواهد فیلمبرداری کند

  به ازای هر ساعت بیشتر از زمان فیلمبرداری 100 تومان هزینه اضافی دریافت می شود

برای تعداد کار بالا در قرارداد ، تخفیف لحاظ می شود