قیمت ساخت فیلم آموزشی

ما با دارا بودن تیم حرفه ای در زمینه فیلمبرداری و تدوین می توانیم به حرفه ای ترین شکل ممکن فیلم های آموزشی شما را بسازیم

: فیلم های آموزشی انواع گوناگونی دارند

 فیلم های آموزشی که از استاد ومحیط آموزش فیلمبرداری می شوند - فیلم های آموزشی که پشت پرده کرماکی یا پرده سبز فیلمبرداری می شوند - فیلم های آموزشی که از دسکتاب یا فیلم های از قبل تعبیه شده آماده می شوند و نیاز به تدوین و صداگذاری دارند

سفارش پروژه

قیمت فیلم آموزشی

زمان فیلمبرداری 7 ساعت می باشد و در طی این زمان ، مشتری می تواند هر تعداد کلاس را که بخواهد فیلمبرداری کند

  به ازای هر ساعت بیشتر از زمان فیلمبرداری 100 تومان هزینه اضافی دریافت می شود

زمان تدوین های کلاس بندی بالا یک ساعت می باشد و به ازای ساعت های بیشتر تدوین مبلغ نوشته شده اضافه می شود

برای تعداد کار بالا در قرارداد ، تخفیف لحاظ می شود

سفارش فیلم عروسی

قیمت جلوه های ویژه

قیمت جلوه های ویژه سینمایی