قیمت فیلمبرداری

عکاسی  و فیلمبرداری سمینار و نمایشگاه ،  باغ ,  مجالس و همایش توسط عکاسان و فیلمبرداران متخصص ما انجام می شود . ما با شفاف سازی قیمت های خودمان در زمینه های مختلف و با داشتن تیم حرفه ای می توانیم بهترین گزینه برای شما باشیم

در زمینه عکاسی و فیلم برداری هزینه  یک روز عکاس و فیلمبردار در جدول زیر آمده است

هزینه اجاره لنز های مختلف و تجهیزات نور و صدا و تجهیزات دیگر

متناسب با کار جدا پرداخت می گردد

فیلمبرداری هوایی یا فیلم برداری با هلی شات هم توسط تیم ما انجام می شود و هزینه قیمت آن به صورت جدول پایین است

تعرفه خدمات فیلمبرداری و عکاسی و هلی شات ما به صورت روزانه حساب می شود

سفارش پروژه

هزینه فیلمبرداری

لازم به ذکر است که این قیمت های فیلمبرداری و عکاسی با دوربینفول فریم سونی است و سایر تجهیزات لازم هزینه اضافی برای مشتری خواهد داشت

هزینه رفت و آمد خارج از تهران بر عهده مشتری است

زمان کار6 ساعت می باشد و به ازای هر ساعت بیشتر از آن 250 تومان هزینه اضافی دریافت می شود

گروه فیلمبرداری