قیمت فیلم صنعتی

گروه ما با تخصص در زمینه های فیلمبرداری ، تدوین ، انیمیشن و جلوه های ویژه به بهترین حالت می تواند فیلم های صنعتی شما را بسازد , فلم های صنعتی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند

 فیلم های صنعتی به سه دسته کلی رئال و انیمیشن و ترکیبی تقسیم بندی می کنند

 فیلم های صنعتی رئال فیلم هایی هستند که از محصول , خدمات , مکان و...  فیلمبرداری می شود  و در تدوین تیزر از این فیلم ها استفاده می شود . در این نوع فیلم های صنعتی می توان از بازیگر استفاده کرد و یا بدون بازیگر پروژه را اجرا نمود

 مدل غیر رئال  یا انیمیشن  به فیلم هایی گفته می شود که در اجرای آن از المان های غیر واقعی استفاده می شود . این المان ها می تواند بصورت انیمیشن یا موشن گرافیک دو بعدی تولید شود

فیلم های صنعتی ترکیبی : فیلم هایی هستند كه تلفيقي از واقعيت و انيميشن مي باشد كه هم از انيميشن استفاده شده و هم از يك موضوع واقعي فیلم برداری می شود . هزینه فیلم های صنعتی  بسته به عواملی همچون مدت زمان ویدیو, بازیگران ، کاراکترها و طراحی اجسام گرافیکی و مکان فیلمبرداری ، تجیزات فیلمبرداری و غیره می باشد که قیمت های زیر به صورت حدودی است  برای تعیین قیمت دقیق کارهایتان به شماره 09218388430 زنگ  یا پیام بدهید

سفارش پروژه

 هزینه فیلم صنعتی